“ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥
 

Nav Durga Aarti

2017-09-20 18:30:47, comments: 0
Categories entry: Aarti
« back

Add a new comment

Manifo.com - free business website