“ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥
 

Aarti Mata Mansa devi ji

2015-10-06 18:47:08, comments: 0


      

 

 

 

Categories entry: Aarti
« back

Add a new comment

Manifo.com - free business website