“ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥
 

चौंसठ योगिनी मंत्र

2017-06-17 18:07:13, comments: 0

चौंसठ योगिनी मंत्र१. ॐ काली नित्य सिद्धमाता स्वाहा

२. ॐ कपालिनी नागलक्ष्मी स्वाहा

३. ॐ कुल्ला देवी स्वर्णदेहा स्वाहा

४. ॐ कुरुकुल्ला रसनाथा स्वाहा

५. ॐ विरोधिनी विलासिनी स्वाहा

६. ॐ विप्रचित्ता रक्तप्रिया स्वाहा

७. ॐ उग्र रक्ता भोग रूपा स्वाहा

८. ॐ उग्रप्रभा शुक्रनाथा स्वाहा

९. ॐ दीपा मुक्तिः रक्ता देहा स्वाहा

१०. ॐ नीला भुक्ति रक्त स्पर्शा स्वाहा

११. ॐ घना महा जगदम्बा स्वाहा

१२. ॐ बलाका काम सेविता स्वाहा

१३. ॐ मातृ देवी आत्मविद्या स्वाहा

१४. ॐ मुद्रा पूर्णा रजतकृपा स्वाहा

१५. ॐ मिता तंत्र कौला दीक्षा स्वाहा

१६. ॐ महाकाली सिद्धेश्वरी स्वाहा

१७. ॐ कामेश्वरी सर्वशक्ति स्वाहा

१८. ॐ भगमालिनी तारिणी स्वाहा

१९. ॐ नित्यक्लिन्ना तंत्रार्पिता स्वाहा

२०. ॐ भेरुण्ड तत्त्व उत्तमा स्वाहा

२१. ॐ वह्निवासिनी शासिनि स्वाहा

२२. ॐ महावज्रेश्वरी रक्त देवी स्वाहा

२३. ॐ शिवदूती आदि शक्ति स्वाहा

२४. ॐ त्वरिता ऊर्ध्वरेतादा स्वाहा

२५. ॐ कुलसुंदरी कामिनी स्वाहा

२६. ॐ नीलपताका सिद्धिदा स्वाहा

२७. ॐ नित्य जनन स्वरूपिणी स्वाहा

२८. ॐ विजया देवी वसुदा स्वाहा

२९. ॐ सर्वमङ्गला तन्त्रदा स्वाहा

३०. ॐ ज्वालामालिनी नागिनी स्वाहा

३१. ॐ चित्रा देवी रक्तपुजा स्वाहा

३२. ॐ ललिता कन्या शुक्रदा स्वाहा

३३. ॐ डाकिनी मदसालिनी स्वाहा

३४. ॐ राकिनी पापराशिनी स्वाहा

३५. ॐ लाकिनी सर्वतन्त्रेसी स्वाहा

३६. ॐ काकिनी नागनार्तिकी स्वाहा

३७. ॐ शाकिनी मित्ररूपिणी स्वाहा

३८. ॐ हाकिनी मनोहारिणी स्वाहा

३९. ॐ तारा योग रक्ता पूर्णा स्वाहा

४०. ॐ षोडशी लतिका देवी स्वाहा

४१. ॐ भुवनेश्वरी मंत्रिणी स्वाहा

४२. ॐ छिन्नमस्ता योनिवेगा स्वाहा

४३. ॐ भैरवी सत्य सुकरिणी स्वाहा

४४. ॐ धूमावती कुण्डलिनी स्वाहा

४५. ॐ बगलामुखी गुरु मूर्ति स्वाहा

४६. ॐ मातंगी कांटा युवती स्वाहा

४७. ॐ कमला शुक्ल संस्थिता स्वाहा

४८. ॐ प्रकृति ब्रह्मेन्द्री देवी स्वाहा

४९. ॐ गायत्री नित्यचित्रिणी स्वाहा

५०. ॐ मोहिनी माता योगिनी स्वाहा

५१. ॐ सरस्वती स्वर्गदेवी स्वाहा

५२. ॐ अन्नपूर्णी शिवसंगी स्वाहा

५३. ॐ नारसिंही वामदेवी स्वाहा

५४. ॐ गंगा योनि स्वरूपिणी स्वाहा

५५. ॐ अपराजिता समाप्तिदा स्वाहा

५६. ॐ चामुंडा परि अंगनाथा स्वाहा

५७. ॐ वाराही सत्येकाकिनी स्वाहा

५८. ॐ कौमारी क्रिया शक्तिनि स्वाहा

५९. ॐ इन्द्राणी मुक्ति नियन्त्रिणी स्वाहा

६०. ॐ ब्रह्माणी आनन्दा मूर्ती स्वाहा

६१. ॐ वैष्णवी सत्य रूपिणी स्वाहा

६२. ॐ माहेश्वरी पराशक्ति स्वाहा

६३. ॐ लक्ष्मी मनोरमायोनि स्वाहा

६४. ॐ दुर्गा सच्चिदानंद स्वाहा…

Categories entry: Mantra, Mantra
« back

Add a new comment

Manifo.com - free business website